2013-14, 12. Τοπιογραφία
(Ο ζωγραφικός πίνακας που απεικονίζει τοπίο.) 
Τοπιογραφία
Ρομαντισμός
William Turner


Ρομαντισμός, William Turner, «Η καταπολέμηση της Temeraire tugged στο τελευταίο αγκυροβόλιο της να διαλυθεί» Λεπτομέρεια, 1838, λάδι σε καμβά, 91 εκ.Χ 122 εκ., Εθνική Πινακοθήκη Λονδίνου, Αγγλία
Ρομαντισμός, William Turner«Keelmen Heaving σε Άνθρακες από Moonlight», 1835, λάδι σε καμβά, 92,3 Χ 122,8εκ. National Gallery of Art, Washington,  Η.Π.Α.
Ρομαντισμός, William Turner«The Blue Rigi λίμνη της Λουκέρνης Sunrise», 1842, υδατογραφία, Χαρτί 45 x 29,7 εκ., Ιδιωτική Συλλογή Εργασίες μαθητών με αφορμή  το είδος ζωγραφικής "τοπιογραφία",  κίνημα του
Ρομαντισμού και τον ζωγράφο William Turner