2013-14, 10. Πορτρέτο - Προσωπογραφία
 (Η ζωγραφική απόδοση φυσιογνωμίας` γενικότ. Κάθε καλλιτεχνική απεικόνιση προσώπου(με σχέδιο, φωτογραφία κ.λ.π..)


"Πορτρέτο - Προσωπογραφία"
  Μετα-οθωμανική Πέριοδος, Λαϊκή Ζωγραφική
 Θεόφιλος, Διονύσιος Τσόκος


Λαϊκή Ζωγραφική Θεόφιλος 
«Αθανάσιος Διάκος» Λάδι σε χαρτόνι 
Συλλογή Κ. Μακρή ΒόλοςΔιονύσιος Τσόκος
 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
  


Διονύσιος Τσόκος
 «Ιωάννης Καποδίστριας» ένας από 
τους πρώτους εθνικούς ζωγράφους
 της Μετα-οθωμανικής Ελλάδας


  «Μαντώ Μαυρογένους»
 ελαιογραφία
 Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Δείγμα εργασιών μαθητών με αφορμή το στοιχείο "Πορτρέτο - Προσωπογραφία"
την  Μετα-οθωμανική Περίοδος και την Λαϊκή Ζωγραφική
και καλλιτέχνες τους Θεόφιλος και Διονύσιος Τσόκος