2013-14, 2. Γραμμή

( Το συνεχές ίχνος που χαράζεται με γραφική ύλη πάνω σε επιφάνεια και έχει διάφορα σχήματα : ~ ευθεία / καμπύλη / …)

Γραμμή
De Stijl
 Piet Mondrian  De Stijl, Piet Mondrian, «Το κόκκινο δένδρο», 1908-1910, λάδι σε καμβάς, 70 x 99 εκ., Haags Gemeentemuseum, Χάγη, Ολλανδία
De Stijl, Piet Mondrian, «Broadway Boogie Woogie», 1942-1943, Λάδι σε καμβά, 127 x 127 εκ, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Νέας Υόρκη, Η.Π.Α.


Δείγμα Εργασιών των μαθητών με αφορμή το στοιχείο "Γραμμή"
το κίνημα De Stijl
 και τον Ζωγράφο Piet Mondrian